Ons bedrijf heeft diepe wortels in de Nederlandse tuinhistorie. Een zorgvuldige omgang met tuinhistorische elementen is voor ons een vanzelfsprekendheid.Bij oude tuinen en parken vormt de historie een belangrijke leidraad voor herstel en beheer. Kennis van de Nederlandse tuinhistorie is hierbij onontbeerlijk. Er zijn veel manieren om de geschiedenis van een tuin of park herkenbaar te maken en een toekomst te geven. We beschrijven waardevolle elementen en doen, indien wenselijk, bronnenonderzoek. De resultaten geven richting aan het vernieuwen, verrijken en herontwerpen van aanwezige elementen. In samenwerking met Hanneke Schreiber werken we op verschillende manieren aan het behoud en de versterking van cultuurhistorisch groen. Bij oude tuinen en parken vormt de historie een belangrijke leidraad voor herstel en beheer. Kennis van de Nederlandse tuinhistorie is hierbij onontbeerlijk. Er zijn veel manieren om de geschiedenis van een tuin of park herkenbaar te maken en een toekomst te geven.


Historische projecten:

Vondelpark, Amsterdam
Romeinse Tuin van Kasteel de Haar, Haarzuilens
1e Algemene Begraafplaats Soestbergen, Utrecht
Kasteel De Hooge Vuursche, Baarn